Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vyjmenovaná slova - procvičování 2.

 

Vyjmenovaná slova po B - cvičení 1
Sb__ráme léčivé b__liny. Vrátili se z Přib__slavi nab__ti dojmy. Kovářova kob__la chodívá bosa. Pozdě b__cha honit. B__vala to taková pěkná loučka. Zb__něk a Lumír sb__li krabici z prken. Zb__šek b__dlí v Novém B__džově. Victor Hugo napsal román B__dníci. Zuzana má nový mob__lní telefon. Hynek ve škole nab__l zdravého sebevědomí. Rytíři dob__li nedob__tný hrad. Moucha létala neodb__tně kolem prostřeného stolu. V zimním období se konají zab__jačky. Naše přib__slavská bab__čka umí báječně vařit.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 2
Pálí ho dobré b__dlo. Nebudu se na tebe zlob__t. Přišla nám nová nab__dka knih. Zemědělci chovají dob__tek a pěstují ob__lí. Kočí zapráskal b__čem. Hodiny na věži odb__ly šest. Kluci se poprali a zb__li i Jakuba. Přeb__rala čočku a hrách. Koupili jsme si nový náb__tek. Máme rozb__té auto. Při ohňostroji mi málem prasknul ušní bub__nek. Bedřich Smetana napsal operu Hub__čka. Sivá holub__čka vzlétla k obloze. Pob__vali jsme často na naší chatě v B__strci. Matěj přib__l na zeď hřeb__k a pověsil na něj neb__vale líb__vý obraz.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 3
Dob__j mi kredit! Bab__ka je druh javoru. Kdyb__chom na vás zapomněli, zavolejte nám. Milan si dal telefon do nab__ječky. Tomáš mě upozornil, ab__ch tam rozhodně nechodil. V dárkové krab__čce ležel ozdobný hřeb__nek. Pelyněk černob__l je vytrvalá b__lina. Měsíce přib__vá, brzy nastane úplněk. O prázdninách děti zažily neob__čejná dobrodružství. Neodb__vejte se v jídle! Po Vánocích napadl b__lý sníh. Na poli roste nejrůznější b__lí.
Dědeček ob__lil celé stavení. V naší ulici je prodejna se starob__lým náb__tkem.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 5
 
Koupili jsme si nepromokavé boty, ab__chom mohli pokračovat v cestě. Zastihlo nás náhlé
krupob__tí. Napište adresu svého trvalého b__dliště. Malý Pavlík roztrhal půjčený slab__kář.
Rybník pokrýval hustý žab__nec. Někteří lidé ještě dnes třou b__du s nouzí. Jiří zb__střil
sluch a protřel si oči. Na chleba si natíráme b__linkové máslo. První lidské příb__tky se
stavěly z hlíny. Mrzutý muž b__l psa. Nechceme vám působ__t zb__tečný zármutek.
Maminka ušlehala sladký sníh z b__lků.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 6
 
Venku b__lo krásně. Pestrobarevná andulka seděla na b__dýlku. Iglú je tradiční eskymácké
ob__dlí. Pohádkový Všudyb__l pob__val na mnoha místech. Tatínek měl působ__vou
sb__rku známek. Honzík b__l velmi zlob__vý chlapec. O Vánocích dodržujeme starob__lé
ob__čeje a zvyky. B__val u sousedů skoro každý den. Proč b__chom se netěšili, když jedeme
na výlet. Chlapci jeli na školní turnaj ve vyb__jené. Koza je známý b__ložravec. Týdenní
pob__t na horách nás příjemně osvěžil.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 7
 
Budeme b__dlet v B__lanech. Snídáme vločky s mlékem a ob__lnými klíčky. Liška
B__strouška vystupuje v opeře Leoše Janáčka. Jana dostala k narozeninám nádob__čko pro
panenky. Helena má už mob__l nab__tý. Uklízeli jsme koupelnu i ob__vací pokoj. Vilém se
učí hrát na b__cí nástroje. Děda má ve stodole starý b__cykl. Kdyb__s chtěl, přijď se k nám
někdy podívat. Ob__váme prostorný b__t ve starém cihlovém domě. Dort přinesli
v papírové krab__ci. Pozb__l naší důvěry. Pilot seděl v pohodlně zařízené kab__ně.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 8
 
Vojska svedla rozhodující b__tvu. B__vávalo tam moc hezky. Indiáni jsou původními
ob__vateli Ameriky. Pijeme b__linkový čaj s medem. Na podzim rozsvěcujeme na hřb__tově
svíčky. Petr se v loďce odrážel dlouhým b__dlem. Milada slab__kovala některá slova nahlas.
Navštěvujeme útulnou knihovnu v Praze-Kob__lisích. Mezi posluchači zavládlo neob__čejné
ticho. Hodiny na věži odb__jely půlnoc. Koupil jsem si nový bub__nek a paličky. V naší ulici
postavili nový ob__tný dům. Hádka mezi Pavlem a Filipem byla naprosto zb__tečná.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 4
Cesta domů ub__hala pomalu. Podej mi čisté ob__nadlo. Nejraději mám pohádku o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. V minulosti se na vsi pořádaly dob__tčí trhy. Emil b__tostně nesnáší koprovou omáčku. Teta u nás pob__la pouze chvilku. Na chodníku pracovali dělníci se sb__ječkou. Děvčata hrála odb__jenou. Tatínek je přib__slavský rodák. Naší obcí protéká řeka B__lina. Někteří lidé věří v nadpřirozené b__tosti. Zab__t dvě mouchy jednou ranou. Ota b__dlel v Hrab__ni. Do třídy jim přib__l nový žák.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 9
 
Karel se celý týden zab__val matematikou. V Mongolsku se pije kob__lí mléko. Mladý b__ček se rozzuřil pohledem na červenou barvu. B__lo mi ho strašně líto. Bab__ččiny papuče ležely přede dveřmi. Kniha o přib__slavských památkách se mi velmi líb__la. Nechali si vyrob__t b__telné dveře. Vystupovali na zastávce v B__střici nad Pernštejnem. V muzeu jsme viděli makety b__tevních lodí. Bedřichův kůň se pyšnil sněhob__lou lysinou. V potravě musejí b__t zastoupeny b__lkoviny i cukry. Mirek říkal, ab__s tam nechodil sám.
 
Vyjmenovaná slova po B - cvičení 10
 
Jitka si nab__rala vodu do dlaní. Cyril se ve Španělsku zúčastnil b__čích zápasů. B__zon americký je vzácné zvíře. Ve třídě se strhla b__tka o poslední lístek do kina. B__valy to dobré časy. Tobiáš je b__strý žák a hb__tý sportovec. Měsíce trochu ub__lo, úplněk nastal
nedávno. Marta stále přib__vá na váze. Jíme rádi prib__náčky. B__dleli jsme ve Starém B__džově. B__lá kob__lka pob__hala po louce. Martin odpovídá b__stře na každou otázku. Hanka dostala k Vánocům náb__teček pro panenky. Doplňování i/y je jejich velká slab__na.
 
 

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 4
Celkem: 444155
Měsíc: 6011
Den: 168