Jdi na obsah Jdi na menu
 


Učivo Hv - přehled

 

V hudební výchově jsme od 1. do 4. ročníku získali mnoho hudebních do­vedností a znalosti. Připomeňme si je:
1. ročník
-    co je to notová osnova a houslový klíč
-    rozlišování tónů dlouhých, krátkých, vysokých a hlubokých
-    víme, co je to slabě, středně silně a silně
-    poznáme, kdy melodie stoupá a klesá
-    hrajeme pomalu a rychle
-    rytmický doprovod říkadel a písní (Orffovy nástroje)
-    poslech hudebních pohádek I. Hurníka, lidových a dětských písniček, pohyb
podle hudby
2. ročník
-    co je to taktová čára a takt
-    takt dvoudobý a třídobý
-    rytmické hodnoty not (čtvrťová, osminová, půlová)
-    pomlky (čtvrťová, osminová, půlová)
-    psaní not
-    tempo (pomalu-rychle)
-    dynamická znaménka (p. m/, f\
-    rytmická cvičeni ve 2/4 a 3/4 taktu
-    melodlcko-rytmické doprovody
-    melodizace říkadla
-    kánon
-    pochod, kvapík, pohybové vyjádřeni melodie
-    poslech skladeb hudebních skladatelů I. Hurníka. B. Smetany a V. Trojana
3.ročník
-    nota a pomlka celá
-    čtení textu pod notovým zápisem
-    značky v notovém zápise (repetice, legato)
-    píseň lidová a urnělá
-    hudební abeceda, zápis not do notové osnovy
 
-    takt 4/4
-    psaní houslového klíče
-    rytmický zápis říkadla
-    postup melodie
-    rozlišováni hudebních nástrojů; orchestr a sólo
-    předvětí, závětí
-    ukolébavka
-    menuet
-    poslech skladeb hudebních skladatelů A. Dvořáka a J. J. Ryby
-    poslech jednotlivých hudebních nástrojů, orchestr
 
4. ročník
-    sbor (mužský, ženský, smíšený, dětský)
-    taktováni ve 2/4 a 3/4 taktu
-    rozděleni hudebních nástrojů
-    nota s tečkou
-    polka
-    celý tón. půltón
-    stupnice a tónina dur a moll
-    posuvky
-    valčík
-    motiv, téma
-    malá písňová forma (a, a-b)
-    rondo
-    gradace
-    ze života hudebních skladatelů B. Smetany, L. Janáčka, W. A. Mozarta,
A, Michny z Otradovic, J. J. Ryby a B. Martinů a ukázky z jejich tvorby
 
A co nás čeká v 5.ročníku ?
-    psaní not h-e2
-    taktováni ve 4/4 taktu
-    značky v notovém zápise (koruna, ligatura)
-    nota šestnáctinová
-    předtaktí
-    chrámová hudba, varhany
-    symfonický orchestr, dirigent, sbormistr
-    lidová hudba, lidová kapela, lidový tanec
-    hudba homofonni a polyfonni
-    synkopa
-    jazz, jazzový orchestr
-    swing
-    charleston
-    rock and roll
-    variace
-    ze života hudebních skladatelů Fr. Skoupá, F. X. Bríxiho. V. Nováka, J. S. Bacha a K. Hašlera a ukázky z jejich tvorby

 

 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 3
Celkem: 417115
Měsíc: 8034
Den: 140