Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŘÁD LYŽAŘSKÉHO ZÁJEZDU

ŘÁD LYŽAŘSKÉHO ZÁJEZDU
 
1.     LVVZ je součástí školního vyučování, platí pro něj školní řád upravený podle specifických podmínek lyžařského zájezdu. Je závazný pro všechny účastníky zájezdu, kteří jsou povinni dodržovat i provozní řád chaty, kde jsou ubytováni.
2.     Účast všech žáků na stanoveném denním programu a výcviku je povinná.
3.     Onemocnění a poranění hlásí každý účastník ihned svému vedoucímu, popř. zdravotníkovi.
4.     Žáci, kteří jsou omluveni a nezúčastňují se ze zdravotních důvodů výcviku, nesmějí bez svolení vedoucího zájezdu opustit chatu.
5.     Kouření není dovoleno, rovněž je zakázáno pití alkoholických nápojů.
6.     Žáci se scházejí ve společenské místnosti.
7.     Povinností každého účastníka je dodržovat čistotu a pořádek v ubytovacím prostoru a všech jeho zařízeních. Větrání pokojů, zamykání se řídí pokyny vedoucího a správce chaty.
8.     Lyžařskou výzbroj a výstroj je třeba ukládat na vyhrazeném místě.
9.     Za peníze a cenné předměty si každý účastník nese vlastní odpovědnost. Stejné ustanovení se týká ukládání lyží na vyhrazené místo. Zjištěné ztráty hlásí účastníci zájezdu ihned vedoucímu zájezdu.
10.           Škodu na zařízení chaty je povinen hradit ten, kdo ji zavinil. Zjištěné škody v pokojích hradí společně všichni spolubydlící, škody v jiných částech objektu všichni žáci. Pokud po příchodu některý z účastníků zájezdu zjistí určité závady v pokoji, který mu byl přidělen, neodkladně je sdělí vedoucímu zájezdu.
11. Řád lyžařského zájezdu platí od nastoupení cesty až po návrat do místa školy. Jeho         
porušení může mít za následek podle stupně provinění i vyloučení z další účasti na zájezdu bez nároku na vrácení zaplacených výloh. V takovém případě je vyloučený účastník odeslán domů v doprovodu odpovědné osoby. Vedoucí zájezdu v takovém případě podá zprávu řediteli školy a rodičům.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 2
Celkem: 416854
Měsíc: 8121
Den: 131