Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROBÍRANÉ UČIVO A DOMÁCÍ ÚKOLY

Určeno zejména žákům, kteří onemocněli

 

 

 

Úterý  14/ 6 2011

Dom.úkol: ČJ PS 44/ 2 b)

úterý 7.6.2001

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ PS 43 / 1 a)

DOMÁCÍ ČTENÍ : Obrazy z dějin str.42

(podpis na novém lístečku čtení)

Báseň zpaměti ze šk.čítanky str.183 - M.Kratochvíl : VÝZKUM (na 15.6.)

ČJ uč 113 A), B) 1, 2

PS 43 / 2

ŠKOL.číítanka str.186 - Psí chůva

MAT UČ.39/ 1,2

VL zem uč.68-69

čtvrtek 2.6.2011

ČJ uč.112/8, PS str.41/4, 42/5, 6 a)

Mat -opakování tab.

VL děj. uč. 43/ 2.sv.válka + prezentace

pondělí 30.5.2011

Mat uč 29/8, 31/1, 33/8, 37/ 6,7

DC uč.43/ 10 – Prvních 6 př. do DS

 ČJ čtení spol.četby Robinson Crusoe-dočtení posl.kapitoly

       + PS  40/4 a 41/1

Dom.čtení: další list ukázka Záhady hlavolamu

pátek 27.5:

DC: ČJ PS str.40 / cv.3 - osmisměrka na 30.5.

TV: pohyb.cvičení, přihrávky míčem ve dvojicích, šplh na tyči, přehazovaná bružstev

MAT G: opakovací prověrka- obvody a obsahy čtverce a obdélníka, vzájemná poloha kružnic.

rozšiřující učivo- obsahy složitějších obrazců: UČ.str.28 / 1,3

ČJ: opak.otázky- zájmena, nové učivo -  číslovky, druhy číslovek UČ str.111, PS 40/ 1,2

Spol.četba- poslední kapitola Robinsona Crusoe

 

čtvrtek 26.5.2011

ČJ uč. 107/ 1,5 + opak.otázky(na zájmena)

     PS 39 / spol.1,2,3   samost.cv.4

     uč. 110 / číslovky

MAT - př. na dělení s podílem = desetinným číslem

PONDĚLÍ 23.5.2011

MAT uč. 33 / 2, 3, 4, 6, 7 + 35 / 3, 4,5 - do ŠS

ČJ PS 37 / 3, 4 - spol. + 38 / celá - samostatně

PÁTEK

DOMÁCÍ ÚKOL: ZÁPIS DO ČTENÁŘSKÉHO DENÍKU

DOMÁCÍ ČTENÍ : vlastní četba

ČJ PS 37 / 1,2 + společná oprava DC

MAT G: vzájemná poloha 2 kružnic

TV : PŘEHAZOVANÁ

ČTVRTEK 19.5.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ uč.str.101 / cv.2 do DS

DOMÁCÍ ČTENÍ : Edv.Beneš - str.2 ( zdroj: www.wikIpedia)

ČJ uč. str.32

MAT - pětiminutovka - př.typu: 4. 1,5 =

Procvičování př.typu: 3.0,4+3.0,7=   + tvoření sl.úloh

VL DĚJ: Vznik ČSR, uč.38-40 + výpisek do sešitu ( TAB děj)

PČ: SK.PRÁCE -  model pevnosti HANIČKA

HV: E.Presley, The Beatles, procv. dynamichých znamének, not, pomlk

Středa 18.5.2011

DOMÁCÍ ÚKOL: oprava diktátu ČJ

DOMÁCÍ ČTENÍ : Edv.Beneš - str.1( zdroj: www.wikIpedia)

ÚTERÝ 17.5.2011

DOMÁCÍ ÚKOL: z mat uč str.33/ 1 do DS

DOMÁCÍ ČTENÍ : vlastní četba

(podpis na listu čtení)

( + básnička o 4 slokách dle vlastního výběru - žáci z PPP a ti, kteří nebyli dnes zkoušení)


DOMÁCÍ ÚKOL AJ : PS strana 8/ cvičení 3

ČJ UČ 99/ 14 + 100/ 15 A 17 + ŠS - 5 vl.vět s neurčitými zájmeny

Mat uč.32/ celá strana

VL zem -  PS - dokončení do str.47

PONDĚLÍ 16.5.2011

DOMÁCÍ ÚKOL: z ČJ - PS str.35/ 4

 + básnička o 4 slokách dle vlastního výběru

DOMÁCÍ ÚKOL: PŘÍ PS str.47 interview

DOMÁCÍ ČTENÍ : vlastní četba

VL zem -  PS - dokončení do str.47

ČJ uč 98/ 7,10 + 99/ 13, 14,  PS str.34 - celá, 35/ 1,2,3


MAT test " Co už umím"

Pří " části lids.těla" - uč.

TV - hod kriket.míčkem

Pátek 13.5.2011

DOMÁCÍ ÚKOL: oprava pís.práce z ČJ - na 2.str.listu

DOMÁCÍ ČTENÍ : čítanka školní str.122 - klikni : ZDE - ukázka z Harryho Pottera

 

so + ne vlastní četba

Středa 11.5.2011

Mat uč 35/ 3, 7

Čít.škol. 115-119

Pondělí 9.5.2011

 

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ PS str.33 / 4

 

PÁTEK 6.5.2011

 

DOMÁCÍ ÚKOL: dokonči list geometrie - osová souměrnost ( na PO)

 

DOMÁCÍ ÚKOL: promyslet, připravit sloh na příští týden - klikni ZDE

 

DOMÁCÍ ÚKOL:poslat emailem fotky z Haničky - kdo fotil 

 

 

DOMÁCÍ ČTENÍ : list - čtenářský deník

 

(podpis na listu čtení)

DOMÁCÍ ÚKOL AJ : NENÍ

Středa č.5.2011

Šk.čítanka- str.110, spol.četba- Robinson 20.kap

čj učebnice str.96-100

PS čj vše do 32

Mat : +- desetinných čísel, porovnávání desetinných č. a zlomků

Pondělí 2.5.2011

ČJ PS str.32 / cv.7 - křížovka

ČTENÍ - Obrazy z dějin str.30-31

Čtvrtek 28.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : Čj - PS str.31/ cv.1 - osmisměrka

ČJ PS 29/ celá str., 30/ 1

Mat - počítání s velkými čísly(miliony, miliardy) a jejich porovnávání

Vl děj- průběh a konec 1.sv.války - uč.,sešit

Středa 27.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : Čj - OPRAVA dnešního diktátu

Úterý 26.4:2011

ČJ slovesa, shoda přísudku s podmětem

Škol.čítanka 98,102-103

Mat.Počítání s velkými čísly

DOMÁCÍ ÚKOL : Čj uč 89/  5 do DS

DOMÁCÍ ČTENÍ : list - ukázka z verneovky: 20 tisíc mil pod mořem - klikni ZDE

(podpis na listu čtení)

DOMÁCÍ ÚKOL Přírodověda: Bezobratlí uč.51- výpisek do sešitu

DOMÁCÍ ÚKOL vlastivěda zem- list slepá mapa Evropy: vyznač státy a hl.města - klikni ZDE

DOMÁCÍ ÚKOL AJ : NENÍ

Středa 20.4.2011

Čít.šk. STR.98

Úterý 19.4.2011

ČJ uč 89/5, 90/3, PS 28/8 vyhledej shodu přísudku s podmětem

MAT  + - desetinných čísel: zpaměti a do ŠS

Výpočet aritm.průměru

Příodověda: poznávání rostlin a živočichů

VL zem - PS 42, 43       Uč 57-60         DC z uč.59 Už víme že - do sešitu

Pondělí  18.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ uč.str.89/ cv.4 do Ds

GEOMETRIE : obsah povrchu krychle(kvádru)- v sešitě(síť)

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list - klikni ZDE - Co víme o bílé sobotě

ČJ opakování sloves dle uč. od str.81 do 92

Shoda přísudku s podmětem 90/2 , TAB

Mat opak.na TAB, uč 5/2?8?9 + uč 6/1,4

PŘÍ uč. třídění živých organizmů

Pátek 15.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : MAT PS 76- dokončit

GEOMETRIE : obsah povrchu krychle(kvádru)- v sešitě(síť)

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list - klikni ZDE - Velký pátek

geom - krychle, kvádr- síť, obsah

čj-spol.četba Robinson 19.kap.

Čtvrtek 14.4.2011

ČJ - PS / 27 celé

Mat str.4/ 1,  4/4 do ŠS, UČ. 5/ 1, 60 / 1, 8

Vl děj. uč str. 33,35, 36

Středa 13.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL Mat PS str.76/ 7

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list - klikni ZDE - ŠKAREDÁ STŘEDA

ČJ PS 53 DIKTÁT + test

Mat procvičování + - deset.čísel, pětiminutovka- dělení dvojcif.činitelem, PS 76/4

Úterý 12.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL ČJ PS str.27

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list - klikni ZDE - TGM 2.část

Pátek 8.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS - dokončení 24-25

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čtenářský deník

Čtvrtek 7.4.2011

ÚKOL : ČJ PS - čtyřsměrka str.23

DOMÁCÍ ČTENÍ :  Obrazy z novějších dějin 29

ÚTERÝ 5.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : uč.Mat. str.50/ cv.5 do DS

DOMÁCÍ ČTENÍ :  Obrazy z novějších dějin 28

DOMÁCÍ ÚKOL na 6.4. : Čj sloh - popis pohádkové postavy do sešitu

Pondělí 4:4:2011

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS 23/ 8

DOMÁCÍ ČTENÍ :  Obrazy z novějších dějin 26

ČJ - opak.otázky, Uč.79/7-spol.,79/6 samost., PS 23/8-1.polovina

Mat-sčítání a odčítání desetinných čísel

Pří-opak.test, třídění živých organizmů

Pátek 1.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS 25/ b

DOMÁCÍ ČTENÍ :  pátek a sobota list o K.H.Borovském, neděle: vlastní četba

(podpis na novém listu čtení)

Čtvrtek 31.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS 23/ 7

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list o K.H.Borovském -4.ČÁST

Středa 30.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : MAT uč.49 / 6 a)

Výpisky z přírodovědy - klikni ZDE

DOMÁCÍ ÚKOL na 5.4. : VL zem PS 43/3 - čtyřsměrka

DOMÁCÍ ÚKOL na 6.4. : Čj sloh - popis pohádkové postavy do sešitu

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list o K.H.Borovské

Mat. uč.48 / 1,2 -spol. + cv.3 samost.

ČJ uč.78/1 a,b + 79 / 4, PS 22 / 4 - DIKTÁT

Úterý 29.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS str.23/ CV.5

DOMÁCÍ ÚKOL : VL zem PS 43/3 - čtyřsměrka

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list o K.H.Borovském -2.ČÁST

ČJ Ps 23/5

Čít šk.182-3

Zem PS 42 - celé

Pondělí 28.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : MAT PS str.54/ CV.5

DOMÁCÍ ÚKOL :  výpisky z přírodovědy - klikni ZDE

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list o K.H.Borovském

AJ : uč. 59 dole - rozhovor  V OBCHODĚ - naučit zpaměti

ČJ . opak.slov.druhů, příd.jména - druhy, vzory + PS str.22 - dok.

Pří - potravní vazby, PS str.32-33

Pátek 25.3.2011

Spol.četba: Robinson C. - 16.kapitola

geometrie: krychle a kvádr - pojmy: vrchol, hrana, strana, povrch,...

Čtvrtek 24.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  ČJ PS str.22/ 1

ČJ PS 21/ 5 - 8, 22/ 4

Ma uč 34 / 8, 9

desetinné zlomky a desetinná čísla

Středa 23.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  Mat uč.str.33/ 11 do DS

Mat uč.32, 33/ 4,5,6,7 - do ŠS

ČJ - vyhledávání příd.jmen v textu, určování druhu

Diktát z PS

Pondělí 21.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  ČJ PS 20 / 3 - 2.sloupec

DOMÁCÍ ČTENÍ : list JARO

 

MATEMATICKÝ  KLOKÁNEK

Vl zem uč. 52

čtvrtek 17.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  Čj Ps II. str.20 - cvičení 1

 Čj uč/ 73/2 a 74/ 4, str.75 - tabulka s příd.jmény přivlastňovacími

Matematika: opak.vzorců obvodu a obsahu čtverce a obdélníka - dosazování a výpočty

Práce v PS - list

 

STŘEDA: 16.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  Mat Ps str.56 - dokončení strany - poslední cvičení dole

Úterý 15.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  ČJ Ps dodončení strany

DOMÁCÍ ČTENÍ : vlastní četba- příprava na příští čt.dení

Pondělí  14.3.2011

 

 

DOMÁCÍ ÚKOL :  Mat Ps  56/ 7, 8

DOMÁCÍ ČTENÍ : Putování 34 - Polsko

 

 PÁTEK 4.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  ČJ 18/ 4 a), b)

DOMÁCÍ ČTENÍ : vlastní četba, čtenářský deník

(podpis na novém listu čtení)

 

DC : Zem. PS křížovka

 

 

 

učivo:Čj uč.72/6, PS II - 18/1-3 + ústní procvičování příd jmen

Čj čtení, psaní: čítanka Š: 140-141 ukázka z díla J.Haška, psaní  názvu 17. a 18. kapitoly spol.četby + spol.četka Robinson Crusoe

Mat. G: písemné opakování výpočtu obvodu a obsahu čtverce a obdélníka

ČTVRTEK 3.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  oprava písemné práce ČJ

DOMÁCÍ ČTENÍ : Putování po Evropě str.28-32 RAKOUSKO

(podpis na novém listu čtení)

 

DC : Zem. PS křížovka

DC: Děj - výpisky - klikni ZDE

DOMÁCÍ ÚKOL :  Čj PS II str.17 cv.8 : Napište podle diktátu - vyhledej a podtrhni příd.jména

DOMÁCÍ ČTENÍ : Putování po Evropě str.24 - 27 Německo

 

Úterý 1.3.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  Mat - oprava písemné práce

DOMÁCÍ ČTENÍ : Putování po Evropě str.34 - Polsko

 

Mat.-opakovací písemná práce

Vv- sněženky, bledule z barev.papíru na podkladě tupovaném houbičkou

PONDĚLÍ 28.2.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  Mat PS 58/ 8

DOMÁCÍ ČTENÍ : Putování po Evropě str.31-32

(podpis na novém listu čtení)

DC : Zem. PS křížovka

PONDĚLÍ 28.2.2011- probrané učivo

Mat. PS str.58, lístečky na procvičování

ČJ uč.70 - skloňování příd.jmen tvrdých, str 71/ cv.2,3( do ŠS), 5

AJ - SLOVÍČKA

Pří - uč. 41 - Život v oceánech, PS 29 - 31

Zem PS str. 36-37,  nové učico - uč. 50 - Německo

 

Pátek 25.2.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :  Mat G na pondělí do modrého sešitu

DOMÁCÍ ČTENÍ : čtenářský deník

 

ČJ uč.str.68\ 8, str. 70  a PS II- a str.16\ 1,2

Čít.Š: Mauglí 160-161, Mírný pás 162-163

Mat G: obvod a obsah čtvetce a obdélníka, střed a osa úsečky, konstrukce trojúhelníka, trojúhelníková nerovnost

Čtvrtek 24.2.2011

DC:

DOMÁCÍ ÚKOL :   ČJ - 10 dvojic slov (podst.jméno a z něj utvořené  přídavné jm.) do DS

DOMÁCÍ ČTENÍ : pokračujeme ve čtení "Putování po Evropě" str. 18 - 21

 

Čj uč.67/ 6, 7  a str.68 - modrá tabulka

Mat PS str 8, 10 dokonči, list dělení se zbytkem

Vl děj - test (ano-ne), prac.list opakovací: Život na vesnici

list 7: Obrození měšťanské společnosti

Prakt.činnosti: karnevalová maska podle osové souměrnosti: negativ-pozitiv

HV: test na učivo- sbor, sbormistr, dirigent, symfonický orchestr, nové učivo- polyfonie, homofonie a nové písničky Svěráka a Uhlíře

 

Středa 23.4.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :   Mat   list - min. 3 př. na dělení se zbytkem

DOMÁCÍ ČTENÍ : pokračujeme ve čtení "Putování po Evropě" str. 13-17

(podpis na novém listu čtení)

 

DC : Přír. PS 29 / osmisměrka

AJ : není

Pondělí 21.2.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :   Mat PS2  list 12/ cv.9

DOMÁCÍ ČTENÍ : Putování po Evropě str.4-6, 8-12

 

Mat. Převody jednotek obsahu na tabuli, uč. 25/ cv,1,2,3,4

ČJ uč.67 - přídavná jména, PS II - str.15/ cv.1,2

Přír. - viz. TAB Pří

VL ZEM. Polsko - uč. Viz Tab.zem.

 

Pátek 17.2.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :   ČJ PS - vyber 1 cv. do str.14

DOMÁCÍ ČTENÍ : zbytek listů - O Fimfáru ( viz. příspěvky)-OPRAV CHYBY

(podpis na novém listu čtení)

 

DC : VL zem. PS / křížovka

 

čtvrtek 17.2.2011

probrané učivo: uč. ČJ 64/ 5 ( ústně + ŠS )

PS II. - Do str.13 vše, DC 14/ 6 a)

Mat dělení dvojcif.činitelem, PS str.68 - dokončení

VL dějiny: Národní obrození, buditelé, počátky kapitalismu

DOMÁCÍ ÚKOL :   Mat Ps 68 / 4

DOMÁCÍ ČTENÍ :list 1 - O Fimfáru ( viz. příspěvky)

 

Středa 16.2.2011

probrané:Mat. dělení dvojcif.dělitelem, výpočty průměrné rychlosti. PS 66 dokončení, 68/ cv.4

ČJ- diktát, PS dokončení str.11,zač.str.12. Sloh- Námět na povídku (vyprávění)

Úterý 15.2.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :   není

DOMÁCÍ ČTENÍ :list SLOVENSKO

(podpis na novém listu čtení)

 

DC : VL zem. PS / křížovka  

Pondělí 14:2:2O1O

DOMÁCÍ ÚKOL :   Mat. list - 3 jednoduché úlohy na výpočet průměrné rychlosti

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list - klikni zde: Svátek sv.Valentýna

(podpis na novém listu čtení)

 

DC : VL zem. PS / křížovka

 

PONDĚLÍ 14.2.2011

probrané učivo: Pří: SKUP.PRÁCE- podnebné pásy.Výpisky TROPICKÝ PÁS (viz.Tab Pří).

Vlast.zem: opak.pojmů Evropská unie,UNESCO, UNICEF,NATO,...

Procvičování: Slovensko ( povrch,vodstvo,města) - výpisky ( viz Tab Vl.zem)

Mat.: pís.dělení dvojciferným dělitelem, průměr rychlosti, slov.úlohy.

ČJ - opak.slovních druhů, podst.jména - pád, číslo, rod

 

ČTVRTEK  10.2.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :   ČJ PS II. str.9 / cv.1 a),b),c)

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čtenářský deník

10.2.2011

Probírané učivo ČJ PS str.8/cv.3, str.9 / cv.2,3,

str.10 /celá

DOMÁCÍ ÚKOL :   Mat  PS str.52 / cv.1,2

DOMÁCÍ ČTENÍ :  dočíst pověsti  z  listu

 

9.2.2011

DOMÁCÍ ÚKOL :   ČJ PS II. : str.7 / cv.3 a)

DOMÁCÍ ČTENÍ :  2.pověst z  listu

(podpis na novém listu čtení)

Báseň  ZTRACENÁ TETA - zpaměti na 9.2., kdo ještě nepřednášel

 

DC : VL zem. PS / cv.8 na 14.2.2011

8.2.2011

procvičujeme dělení dvojciferným činitelem

DOMÁCÍ ÚKOL : MAT. 2 př. se zkouškou do DS:   

72203 : 67=

25589 :12=

DOMÁCÍ ČTENÍ : list s pověstí

(podpis na novém listu čtení)


AJ: ?

 

VL zeměpis: klikni - ZDE

7.1.2011

Vl zem.- probírané učivo v PS: 31/ nahoře a cv.7

32/1,2,3,4

34/ 1,2,7 a 35/ cv.1 nahoře a 1 dole

 

1.2.2011

Mat. do DS - příklad na dělení dvojciferným činitelem se zbytkem: 8202 :19 =              +ZK

31.1.2011 - nové učivo :Mat - dělení dvojciferným činitelem se zbytkem

DOMÁCÍ ÚKOL : Mat. do DS 2 PŘÍKLADY:

9837 : 4 =                 24589 : 9 =                   + zk

DOMÁCÍ ČTENÍ : čtenářský deník

(podpis na novém listu čtení)

Báseň  ZTRACENÁ TETA - zpaměti na 7.2.

 

VL zem. PS str.30/ cv.3

VL děj. výpisky podle tabule

Odevzdat práce " PROJEKT EVROPSKÉ STÁTY" emailem nebo v tištěné podobě-dle možnosti do 31.ledna 2011 !!

 Texty Svěrákových- Uhlířových písní : klikni ZDE

 

Pátek 28.1.2011

učivo: ČJ uč.56/15 do ŠS

PS II. - 3/ CV.2 + str.4 celá

+ opakovací otázky

Školní čítanka: str.171- přepis básničky (za týden zpaměti)

čtení str.166-167

MAT. Jednotky obsahu - PRÁCE DO MODRÉHO SEŠITU

PS 64/ CV.9

STR.70/ CV.1

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS II. str.4 / cv 3

DOMÁCÍ ČTENÍ : list - ukázka z knihy BABIČKA

(podpis na novém listu čtení)

VL zem. PS str.30/ cv.3

VL děj. výpisky podle tabule

ÚTERÝ 25.1.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : MAT - vymysli, napiš a zpaměti vypočítej 10-20 př na násobení dvojciferným číslem do DS. např.23.60 =, 35.40=,...

AJ : není

DOMÁCÍ ČTENÍ :  Rady policie ČR  (v příspěvcích)

(podpis na novém listu čtení)

DC Přírodověda : PS str.15 / cv.3

VL zem. PS str.30/ cv.3

 

ÚTERÝ : 18.1.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : MAT PS str.48/ cv.2

AJ : Tabulka-5 políček ( zeptat se kamaráda, doma na 2 věci, např. umíš plavat, umíš bruslit + napsat jeho odpověď- jestli to umí nebo neumí )

DOMÁCÍ ČTENÍ :  Vl zem. uč.str.38


 

středa : 5.1.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : Mat uč. 49 / 7 do DS

AJ : ?

DOMÁCÍ ČTENÍ :  VL- Putování po Evropě str.6

 

Úterý 4.1.2011

DOMÁCÍ ÚKOL : není

AJ : tabulka 5 osob+oblíbený den a proč UČ 44/tabulka do červen. sešitu

DOMÁCÍ ČTENÍ :  VL- Putování po Evropě str.4-5

(podpis na novém listu čtení)

DC Přírodověda : PS str.15 / cv.3

 

 

 

PONDĚLÍ 3.1.2011-d.úkoly

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS str.42 / cv.10

AJ : ?

DOMÁCÍ ČTENÍ :  VL- Putování po Evropě str.3

 

PONDĚLÍ 3.1.2011-učivo

Čj uč.opakování do str.52

ČJ PS 40 / 3.,4.,5. - společné odůvodňování, str.41 / 6.,7.- samostatně

MAT- opak. ŘÍMSKÝCH ČÍSLIC A ZLOMKŮ ( na tab. a do ŠS)

PŘÍ- uč. str.24-28 + PS str.15 / cv.1,2

ÚTERÝ 14.12.2010

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ   PS - 1 CV. do str.38

DOMÁCÍ ÚKOL VL DĚJ: zjistit, která lanškrounská škola je nejstarší

DOMÁCÍ ÚKOL VL ZEM : Kraj Vysočina- doplň do sešitu přír.zajímavosti a významné osobnosti

DOMÁCÍ ČTENÍ :  list o adv.věnci

 

Pátek 10.12.2010

DOMÁCÍ ÚKOL : MAT G-  PS 42/2 na pondělí

AJ : Utvoř a napiš do sešitu 6 vět,co kdo dělá...

DOMÁCÍ ÚKOL z přírodovědy: mrknout na youtube videa o vesmíru - ZDE

DOMÁCÍ ČTENÍ :  ČTENÁŘSKÝ DENÍK 

 

Probrané učivo 10.12.2010:

Čj uč.42,44

PS 37/2- proslední sloupec

Školní čtení: 10 kap.Robinsona Crusoe

Mat.G: 3 úlohy na list se čtvercovou sítí-

1.narýsuj čtverec ABCD, a=5cm, vypočítej obvod a obsah

2.narýsuj obdélník KLMN, k =6cm, l =4cm, vypočítej obvod a obsah

3.narýsuj trojúhelník OPR, o=65mm, p=39mm,r=39mm, vypočítel obvod a urči o jaký trojúhelník se jedná

ps STR.42/ CV.1

dc 42/2

 

čtvrtek 9.12.2010

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ PS 37/2- prostřední sloupec

DOMÁCÍ ČTENÍ : list  Vánoční cukroví...

 

Probrané učivo 9.12.2010:

Mat.uč. 47, do DS 47/8, PS 44/5,6

ČJ PS str.35, 37//2- 1.sloupec s odůvodněním

Vla děj - uč.str.17 + výpisky, viz tab Vl děj.

 

Středa 9.12.2010

DOMÁCÍ ČTENÍ : list  VÁNOCE ( i v příspěvcích)

DC nebyl

 ÚTERÝ 8.12.2010

DOMÁCÍ ÚKOL : ČJ  PS 35/ CV.14

DOMÁCÍ ÚKOL z přírodovědy: mrknout na youtube videa o vesmíru - ZDE

DOMÁCÍ ČTENÍ : list  "Barborka"- podtrhnout slovesa a spočítat je

 

 

Probrané učivo 7.12.2010: 


PONDĚLÍ 6.12.2010:

DOMÁCÍ ÚKOL : Mat  PS 40/ CV.9, mrkni na www.czso.cz

DOMÁCÍ ÚKOL na středu: Čj sloh - popis pracovního postupu-

vánoční perníčky, cukroví aj. - na 8.12.2010 ( emailem, do sešitu )

DOMÁCÍ ÚKOL z přírodovědy: mrknout na youtube videa o vesmíru - ZDE

DOMÁCÍ ČTENÍ : list  "Barborka"

 

Pátek 3.12.2010

DOMÁCÍ ÚKOL : Mat geometrie - 3 různé trojúhelníky ( pravoúhlý, rovnoramenný, rovnostranný ) - změřit a zapsat délky jejich stran - do modrého sešitu

DOMÁCÍ ÚKOL na středu: Čj sloh - popis pracovního postupu-

vánoční perníčky, cukroví aj. - na 8.12.2010 ( emailem, do sešitu )

Domácí úkol z AJ :  tabulka (your friend) str. 58, na pondělí obrázky

DOMÁCÍ ÚKOL z přírodovědy: VÝPISKY viz.Tab Pří ve fotogalerii

DOMÁCÍ ČTENÍ : Obrazy ze starších českých dějin 54-58 

 

Čtvrtek 2.12.2010

DOMÁCÍ ÚKOL NA ZÍTRA: Mat list s koněm

DOMÁCÍ ÚKOL DALŠÍ: Čj sloh - popis pracovního postupu-

vánoční perníčky, cukroví aj. - na 8.12.2010 ( emailem, do sešitu )

Domácí úkol z AJ :   ?

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá 148 

 

středa : 1.12.2010

DOMÁCÍ ÚKOL NA ZÍTRA: Mat PS 40/ cv.5 se zkouškou

DOMÁCÍ ÚKOL DALŠÍ: Čj sloh - popis pracovního postupu- vánoční perníčky, cukroví aj. - na 8.12.2010 ( emailem, do sešitu )

Domácí úkol z AJ :   ?

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá 147 - podpis v důvěrníčku

 

Probrané učivo 29.11.2010: 

Mat: PS 38/ 1-8

ČJ: PS oprava diktátu z str.49 do

 PÁTEK  26.11.2010:

DOMÁCÍ ÚKOL: oprava pátečního diktátu

Domácí úkol z AJ :  tabulka do sešitu nejméně 4 osoby...

DOMÁCÍ ČTENÍ : čtenářský deník

 

PROBÍRANÉ UČIVO k 26.11.2010:

ČJ - diktát ( vložen do příspěvků samostatně), PS 49 -diktát za 1.čtvrtletí jsme psali jen jako doplňovací cvičení, někteří rychlíci pracovali i na str.50

Mat- geom.- pracovali jsme na tabuli a do modrého sešitu geometrie, seznámil jsem je s trojúhelníkem pravoúhlým, rovnoramenným a rovnostranným, ukázal rozdíly a vyvodili jsme si, jak se u nich počítá obvod.

V TV jsme procvičovali přihrávky volejbalovým míčem, pak trénovali střelbu na bránu do florbalu a nakonec zahráli krátký zápas.

AJ - byla suplovaná hodina

čtvrtek: 25.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat PS str.36/ cv.7

Domácí úkol z AJ : slovíčka 10.lekce

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá str 151

 

PROBÍRANÉ UČIVO k 23.11.2010:

Čj  - ústní opakování + uč.str.42 , Mat PS 36/ 1-6 + DC 36/7, vlastivěda dějiny - prezentace Komenského, práce s prac. listem , test znalostí ANO- NE

středa: 24.11.2010

 

DOMÁCÍ ÚKOL: nebyl

Dom.čtení: čít.malá 144

PROBÍRANÉ UČIVO k 23.11.2010: čj PS str.33/7- diktát, společně 33/4 a 37/1 pouze ústně

mat.:ústní procvičování násobilky, počítání na tab. a do ŠS z Uč. 42/ cv 8 + PS str.34 dokončit celé Čj- sloh: obr.osnova - leporelo ke spol.četbě - skupinová práce

úterý: 23.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: matematika 2 př.na dělení do DS

435 097 : 9 =                    911 356 : 4 =

Domácí úkol z AJ : slovíčka 10.lekce

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá str 135-136 EXUPÉRY- DOSPĚLÍ SI POTRPÍ NA ČÍSLICE

 

pondělí: 22.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ - vymysli a napiš 15 slov se skupinou hlásek -pě-  do DS

Vlastivěda zem.: výpisky Pardubický kraj - viz Tab.vl zem.- na příští hodinu 23.11.2010

Domácí úkol z AJ : slovíčka 10.lekce na pondělí

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá str 130-131 PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC

 

PROBÍRANÉ UČIVO k 22.11.2010: čj uč.str.41/6  + procvičování hledání kořene slova

 

 

 

MAT. PS str.24/ 2,3 + provičování násobení, dělení se zbytkem

pátek 19.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: MAT PS str.34/1

Vlastivěda zem.: výpisky Pardubický kraj - viz Tab.vl zem.- na příští hodinu 23.11.2010

Domácí úkol z AJ : slovíčka 10.lekce na pondělí

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá str 135-138

 

čtvrtek: 18.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Čj  PS str.32/3 - čtyřsměrka

Vlastivěda zem.: výpisky Pardubický kraj - viz Tab.vl zem.- na příští hodinu 23.11.2010

Domácí úkol z AJ : slovíčka 10.lekce na pondělí

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá str 86

 

PROBÍRANÉ UČIVO k 18.11.2010: MAT uč.str.30/2,5 do ŠS, PS str.28/ cv.8,9.

ČJ pís.opak., PS str.32/ cv.1,2.

VL zem - Královéhradecký a Pardubický kraj

středa: 17.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Čj  sloh - napsat do DS osnovu vyprávění - EXKURZE V H.Králové

Domácí úkol z AJ :

DOMÁCÍ ČTENÍ : čít.malá str 81-82 - Polednice, kdo si vybral, může se ji začít učit zpaměti, ostatní se mohou naučit báseň ze strany  133 - Já ( na 23.11. příp.do konce listopadu)

 

pondělí: 15.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Čj  PS  do str.29

DOMÁCÍ ČTENÍ : list  - J.A.KOMENSKÝ

 

čtvrtek 11.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Čj sloh- do DS  vymyslet a napsat popis předmětu( nebo zvířete)- půl až 1 strana

Domácí úkol z AJ :


DOMÁCÍ ČTENÍ : list  - SVATÝ MARTIN

Úterý 9.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Čj  PS str.28/ cv.11- Vláčky: tvoř od příd.jmen slovesa a na ně věty

Domácí úkol z HV : BÁSEŇ RÁJ DOMOVA od J.Čarka na str.11 - zpaměti na 11.11.2010

DOMÁCÍ ČTENÍ : Obrazy ze starších českých dějin str.51-53: Život po třicetileté válce

 

Pondělí 8.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat  PS str.26/ cv.7 - ODHAD A MĚŘENÍ DÉLKY ÚSEČEK

Domácí úkol z AJ : připravit rozhovor

Domácí úkol z HV : BÁSEŇ RÁJ DOMOVA od J.Čarka na str.11 - zpaměti na 11.11.2010

DOMÁCÍ ČTENÍ : Obrazy ze starších českých dějin str.50- J.A.Komenský

Pátek 5.11

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat  PS str.26/ cv.4

Domácí úkol z AJ : učit se slovíčka 9.lekce

Domácí úkol z HV : BÁSEŇ RÁJ DOMOVA od J.Čarka na str.11 - zpaměti na 11.11.2010

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá str. 73-78

 

čtvrtek : 4.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: čj PS 27/ cv.8 - křížovka

Geom. na pátek z uč.23/ cv.5 do modrého sešitu

Domácí úkol z AJ:

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá str. 72

 

PROBÍRANÉ UČIVO k 4.11.2010: čj uč.str.36,38  sloh na str.34,  PS str.25.

MAT. PS str.26/1,2,3.

Vl děj. uč.str.12-13 + prac.list ŽIVOT V BAROKNÍ DOBĚ.

Středa: 4.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: není

Domácí úkol z AJ: opakuj si

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá str. 71

 

Úterý 2.11.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ uč. 36/ 5 a) do DS

Domácí úkol z AJ: PS 45 / 3

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá str. 70 (podepsaný lístek čtení)

 

 

 

PROBÍRANÉ UČIVO k 2.11.2010: čj uč str.35-36,

PS do str.24, čítanka škol. str.30, spol.četba

4.kapitola.

MAT. uč.str24 a převody jednotek délky, hmotnosti a času.PS str.24 - sl. úlohy dole
 

Vl.zem : PS STR.7,9 - tvoření barev.dvojic, str.17 vystřihování a lepení kostky s pohořími, společně str.22 nahoře + orientae na mapě- kraje, města, řeky, pohoří  

VV-DOKONČENÍ MIN.PRÁCE BARVENÍ KAŠÍROVANÝCH DÝNÍ( 1 hod.)
Halloweenská dýně- A3, suchý pastel (2.hod.)


 

PONDĚLÍ : 1.11.2010

 

PROSÍM RODIČE ŽÁKŮ, KTEŘÍ BUDOU MÍT PRAVDĚPODOBNĚ ZÁJEM O STUDIUM OD PŘÍŠTÍHO ROKU NA GYMNÁZIU, ABY MI TOTO POTVRDILI DO DŮVĚRNÍČKU, DĚKUJI

DOMÁCÍ ÚKOL: MAT  uč.35/ cv.3 do DS

Domácí úkol z AJ:

PS 45/ 3


DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá str. 68-69 (podepsaný lístek čtení)

 

 

ÚTERÝ : 25.6.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ PS 23/4 do DS

Domácí úkol z AJ: není

DOMÁCÍ ČTENÍ :  VLASTNÍ ČETBA do čt.deníku (podepsaný lístek čtení)

 

PONDĚLÍ: 25.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat uč.27/ cv.1 do DS

Domácí úkol z AJ: není

VL zem.PS str.21/cv.2 na 26.10.2010

DOMÁCÍ ČTENÍ :  VLASTNÍ ČETBA do čt.deníku (podepsaný lístek čtení)

 

ČTVRTEK: 21.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ uč.      do DS

VL zem.PS str.21/cv.2 na 26.10.2010

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá - str.58 (podepsaný lístek čtení)

 

STŘEDA: 20.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: na zítra není

VL zem.PS str.21/cv.2 na 26.10.2010

VL děj : Nakreslit  do sešitu zámek ( barokní nebo renesanční) - na 21.10.2010

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá - str.57 (podepsaný lístek čtení)

 

ÚTERÝ: 19.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ PS str.21/ cv.10

VL zem.PS str.21/cv.2 na 26.10.2010


DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá - str.56 (podepsaný lístek čtení)

 

PONDĚLÍ: 18.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: MAT PS str.22/ cv.3 a na str.23 proveď zkoušky

DOMÁCÍ ČTENÍ :  čítanka malá - str.55 (podepsaný lístek čtení)

 

PÁTEK: 15.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: ČJ uč.str.26/ cv.7 a)do DS


DOMÁCÍ ÚKOL přírodověda na 18.10.2010

  v PS

DOMÁCÍ ČTENÍ :  ČTENÁŘSKÝ DENÍK (podepsaný lístek čtení)

 

ČTVRTEK 14.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat PS str.20/ cv.6


DOMÁCÍ ÚKOL přírodověda na 18.10.2010

  v PS


DOMÁCÍ ČTENÍ :  Čítanka malá str.67-68  " SFINGA " (podepsaný lístek čtení)

 

 

 

 STŘEDA 13.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat PS str.18/ cv.1,2


DOMÁCÍ ÚKOL přírodověda na 18.10.2010

  v PS


DOMÁCÍ ČTENÍ :  Čítanka malá str.66-67  " OHEŇ PROMÉTHEŮV"(podepsaný lístek čtení)

 

ÚTERÝ: 12.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL přírodověda na 18.10.2010

v PS


DOMÁCÍ ČTENÍ :  Čítanka malá str.65 " KNIHA ZÁKONŮ"(podepsaný lístek čtení)


 

PÁTEK: 8.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL:   MAT  UČ str.10/ cv.4 b) do PS na list str.17 dolů 

DOMÁCÍ ČTENÍ :  Čítanka malá str.44-48 " O princezně Solimánské"(podepsaný lístek čtení) - čtení si rovnoměrně rozložte přes víkend, čtěte nahlas s důrazem na správnou výslovnost !

 

 

 

 

ČTVRTEK: 7.10.2010

 

DOMÁCÍ ÚKOL:   ČJ  PS - oprava cvičení do DS( max.1 strana v DS)          

DOMÁCÍ ČTENÍ :  OBRAZY ZE STARŠÍCH ČES.DĚJIN str.50 (podepsaný lístek čtení)

 

 

 

STŘEDA: 6.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL:  MAT  PS str.14/ cv.9                   

DOMÁCÍ ČTENÍ :  OBRAZY ZE STARŠÍCH ČES.DĚJIN str.48-49 (podepsaný lístek čtení)

 

 

 

PONDĚLÍ: 4.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL:  MAT  uč. str.17 / cv.4                         

DOMÁCÍ ČTENÍ :  OBRAZY ZE STARŠÍCH ČES.DĚJIN str.45-46 (podepsaný lístek čtení)

 

 

 

Pátek 1.10.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: GEOM.- MAT  PS str.12 / cv.8 dokonči                          

ČJ PS str.10 / cv.3

 

 

DOMÁCÍ ČTENÍ PŘES VÍKEND:  čítanka malá modrá str.42- 43 a str.60 (podepsaný lístek čtení)

 

 

Čtvrtek 30.9.2010

DOMÁCÍ ÚKOL:  MAT uč. str.11 / cv.5 do DS

 

DOMÁCÍ ČTENÍ: čítanka malá modrá str.41 (podepsaný lístek čtení)

 

 

STŘEDA: 29.9.2010


DOMÁCÍ ÚKOL:  NENÍ ( oprava šk.diktátu )

 

DOMÁCÍ ČTENÍ: čítanka malá modrá str.39-40 (podepsaný lístek čtení)

Na čtvrtek 30.9. na pracovní činnosti donést různé výstřižky z časopisů pro mládež na polepení krabice.

Donést knihu ( kdo ještě nedonesl) ROBINSON CRUSOE) převyprávěného J.V.Plevou) na společnou četbu

BÁSEŇ zpaměti Píseň o Praze ( je zde v příspěvcích) na 30.9.2010

 

 

 

 

 

PÁTEK: 24.9.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat PS.str.12/ cv.4 se zkouškami

                               ČJ uč.str.16/ cv.3 do DS

 

 

DOMÁCÍ ČTENÍ: čtenářský deník  podepsaný lístek čtení)

 

ČTVRTEK: 23.9.2010

DOMÁCÍ ÚKOL: Mat uč.str.11/ cv.6 do DS

 

DOMÁCÍ ČTENÍ: Čítanka malá modrá str.33 - O NENADÁLÉM ŠTĚSTÍ   ( podepsaný lístek čtení )

 

STŘEDA: 22.9.2010

 

DOMÁCÍ ÚKOL: není

GEOMETRIE na pátek 24.9.2010 do sešitu G

 

DOMÁCÍ ČTENÍ: Čítanka malá modrá str.32 - O RYCHTÁŘI A ČERTOVI   ( podepsaný lístek čtení )

SLOH: Reprodukce čtenéhotextu - CÍSAŘOVY NOVÉ ŠATY

Donést knihu ROBINSON CRUSOE( převyprávěného J.V.Plevou) na společnou četbu

BÁSEŇ zpaměti Píseň o Praze ( je zde v příspěvcích) na 29.9.2010

 

 

 

 

PROJDĚTE SI ZNOVU DOPRAVNÍ TESTY, NAJDETE JE NA STRÁNKÁCH Z MINULÉHO ŠK.ROKU...

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 3
Celkem: 425358
Měsíc: 6925
Den: 219