Jdi na obsah Jdi na menu
 


DĚJEPISNÁ DATA

 

DĚJEPISNÁ  DATA
• 30 000 př.n.l.člověk kromaňoský z mladšího paleolitu Nálezy: Mladečske jeskyně asi 250 metrů od obce Mladeč, nedaleko Litovle

Věstonická Venuše vytvořena asi 29 - 25 000 př.n.l. soška z pálené hlíny. Výška 11,5 cm. Nalezena 13. července 1925.
• asi 6. století až 2. století př.n.l Keltové na našem území (v Čechách kmen Bójů z jehož názvu vznikly latinské názvy Boiohemum, Boiohaemum, Bohemia - Čechy). Po Keltech pravděpodobně název řeky Labe (Bílá řeka), Ohře, Jizera, Vltava. Název řeky Moravy je patrně ještě z doby předkeltské asi spojován s velkým množstvím vod a zaplavených oblastí připomínajících moře.
Jantarová stezka (mapa) spojovala jižní Evropu (dnešní Itálii, Akvilej) s oblastí kolem ustí Visly.
Hedvábná stezka obchodní cesta dlouhá 8 000 km spojovala Římskou říši přes Malou Asii s čínským městem Si-an (Xi'an) a dostala název po zboží, které se po ní převážně přepravovalo až v roce 1877. Z mapy je patrné, že v italských Benátkách pravděpodobně navazovala na Jantarovou stezku.
• asi 100 př.n.l až 44 př.n.l. germánské kmeny Markomané osidlují dnešní Čechy a Kvádové Moravu.
• 9/6 př. n. l. až 17/18 n.l.vládne Marobud (jinak Marbod, Marobod, Maroboduus) (Markoman) * 35 až 30 př.n.l † 37/38 n.l. Ravenna. První historicky doložený panovník vládnoucí na území dnešních Čech.
• 100 - 400 Římané na jižní Moravě nálezy nádob a základů římských staveb; (178-179 n. l. vytesán do skály v nedalekém Trenčíne římský nápis, že syn Marka Aurelie Commodus vedl trestní výpravu proti Germánům)
• 4. až konec 7. století stěhování národů druhá fáze. Zde je stěhováním národů myšlen pohyb germánských a slovanských kmenů
koncem 6. století příchod Slovanů na naše území (mapa) asi z oblastí mezi středním Dněprem, Pripjatí, horním Dněstrem, Vislou a Odrou
samova rise
Sámo Narození: * 600??? (asi v kraji senonském jihovýchodně od Paříže) Úmrtí: † 658 nebo 659; francký kupec snad Germán, nebo Kelt dle keltského jména Sámo;
Sámova říše státní útvar Slovanů ve střední Evropě(Čechy, Morava, Slovensko 70%, Rakousko 35%, Slovinsko) v letech 624/626 • 659/661. Zmínka o pohraničním městě Wogastisburc, poloha města nejistá (Mikulčice? Bratislava? Znojmo? Vídeň? vrch Rubín u Podbořan?).
• 631 nebo 632 bitva u Wogatisburgu vítězství Slovanů Sámovy říše nad franskými vojsky krále Dagoberta I. u slovanského hradiště jménem Wogastisburg
velka morava mapa
Velkomoravská říše hlavní město Veligrad (Holič•Hodonin?) , Velká Morava latinsky Moravia Magna, vznik: 833 zánik: 906/907
Bořivoj I. děd Svatého Václava; * mezi 852 a 855, † mezi 888 a 891. Jeho manželka Ludmila, první přemyslovský a první křesťanský kníže, o kterém se dochovaly záznamy v dobových písemnostech
Svatopluk I., Svätopluk I.(sk) * ??? † 894; vláda v letech 871–894 třetí a nejvýznamnější panovník Velkomoravské říše; synovec knížete Rostislava.
Svatá Ludmila * přibližně 860 † 15. září 921 na hradišti Tetín (dle legendy byla uškrcena pomocí šály muži Tunnou a Gommonem, družiníky kněžny Drahomíry). Byla manželkou Přemyslovce knížete Bořivoje I.. Dle data narození je Svatá Ludmila prvním českým svatým.
cyril-a-metodej
Cyril a Metoděj rok 863 příchod na Velkou Moravu na pozvání knížete Rostislava; vytvořili písmo HLAHOLICI a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk
906 první zmínka o Židech na území Čech
Svatý Václav * asi 907 † 28. září 935? (zavražděn Stará Boleslav) patron české země, syn knížete Vratislava a Drahomíry?
Boleslav I. řečený Ukrutný * asi 915 † 967 nebo 972; Označován za skutečného zakladatele české státnosti pro své energické politické, vojensky strategické a ekonomicky pragmatické jednání. Nechal vybudovat profesionální armádu, podrobil si, ale i nechal budovat hradskou soustavu (hradiště a tvrze) do jejíž správy dosazoval vlastní lidi (kastelány), dal razit první českou minci pražský denár, sjednotil zemi čímž mohl účinně vybírat daně a odolávat invazi nepřátel. Byl českým knížetem z rodu Přemyslovců v letech 935–967/972, syn Vratislava I. a Drahomíry ze Stodor a bratr Svatého Václava, kterého údajně nechal zavraždit, nebo dokonce sám zabil. Důvody vraždy Svatého Václava jsou patrně neshody v pohledu na ekonomické a bezpečností otázky státu tedy například zda dále odvádět vysoký tribut do Svaté říše římské (dnešní Německo, Rakousko, Švýcarsko a 80% Itálie), protože Boleslav I. po nástupu k moci odmítl této supervelmoci tribut platit což mělo za násladek 14 let trvající Saskou válku proti Otovi I. císaři Svaté říše římské.
Vyvraždění Slavníkovců 27. až 28. září 995 vojsko přemyslovce Boleslava II. vyplenilo sídlo Slavníkovců v Libici nad Cidlinou a povraždilo členy rodu, kteří se na Libici nacházeli. Tři členové rodu se během přepadení Libice nacházeli mimo české území a to Soběslav, biskup Vojtěch a jeho nevlastní bratr Radim.

1 000
Vratislav II. první český král * 1032/1035 † 14. ledna 1092; korunovace 15. červen 1085
Kosmas * asi 1045 † 21. října 1125. Kosmas byl prvním známým českým kronikářem a autor Kroniky české lat. Chronica Boemorum. V letech 1120 až 1125 byl děkanem kapituly pražské při Svatém Vítu.
• 18. února 1126 bitva u Chlumce u Chabařovic (nezaměňujte s bitvou u Sadové viz niže ) mezi českým knížetem Soběslavem I. a německým králem Lotharem III. Drtivé vítězství Soběslava I..
Přemysl Otakar I. * asi 1155/1167? † 15. prosince 1230; Nejdřív kníže a pak třetí český král 1198–1230.
Zlatá bulla sicilská 26. září 1212 (potvrzovala Přemyslu Otakaru I. dědičnost českého království)
Václav I. *1205 † 23. září 1253. Syn Přemysla Otakara I. a jeho druhé manželky Konstancie Uherské. Jeho sestrou byla Anežka Přemyslovna.
Anežka Přemyslovna Svatá Anežka Česká * asi 1211 6. března 1282. Svatořečení 12. listopadu 1989, papež Jan Pavel II.
Přemysl Otakar II. *1233? † 26. srpna 1278; Český král, vévoda rakouský, štýrský, korutanský a kraňský
Bitva na Moravském poli (Marchfeld) 26. srpna 1278 Místo: Dürnkrut (Suché Kruty) a Jedenspeigen, Dolní Rakousy. Bojovali proti sobě Rudolf I. Habsburský, který zvítězil a Přemysl Otakar II., který v bitvě padl.

1 300
Vražda Václava III. 4. srpna 1306 zavražděn v Olomouci; vymírají Přemyslovci po meči
Dalimilova kronika zaznamy končí rokem 1314. Nenapsal jí Dalimil Meziříčský, autor není znám. Svůj název získala až v 17. století.
Jan Lucemburský desátý český král * 10. srpna 1296 † 26. srpna 1346 umírá ve stejný den, jako o 68 let dříve Přemysl Otakar II. již, jako zcela slepý v bitvě u Kresčaku; Před bitvou údajně pronesl: Toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal.
prosinec 1335 až leden 1336 uherský král Karel Robert a český král Ján Lucemburský v uherském Vyšegradě vytíčili tkzv. Českou cestu - Via Bohemica spojnici mezi Prahou a Budínem.
Bitva u Kresčaku; Crécy-en–Ponthieu v severní Francii 26. srpna 1346; bojovali Angličané proti Francouzům; Již zcela slepý český král Jan nechal svého koně přivázat k sousedním a společně s nimi se vrhl do největší vřavy
http://okhelp.cz/images/dejepis/karel-iv.jpg
Král Karel IV. otec vlasti *14. května 1316 Praha; †29. listopadu 1378 skonal na Pražském hradě tři hodiny po západu slunce; Vláda: 1346 – 1378; otec Jan Lucemburský *1296, †1346; matka Eliška Přemyslovna *1292, †1330
Katedrála svatého Víta základní kámen položen 21. listopadu 1344; základní kámen položili: Karel IV. ještě, jako kralevic , Arnošt z Pardubic, tehdy již slepý Jan Lucemburský a bratr Karla IV. Jan Jindřich
Universita Karlova slavnostně založena Karlovou listinou ze dne 7. dubna 1348 (ustanovující listina: papež Kliment VI. 26. ledna 1347 v Avignonu; První universita ve střední Evropě.)
Karlštejn hrad 9. června 1348 položen základní kámen králem Karlem IV. Hrad měl sloužit k ochraně říšských korunovačních klenotů a ostatků svatých , později zde byly uchovávány české korunovační klenoty.
Zikmund Lucemburský; liška ryšavá *14. února 1368 v Norimberku † 9. prosince 1437 ve Znojmě na Moravě. Syn Karla IV. a jeho čtvrté manželky Alžběty Pomořanské, českým králem korunován 28. července 1420, ale vládl až v letech 1436–1437), římský císař od 31. května 1433.
po roce 1400 příchod Romů do střední Evropy. Zpočátku jsou Romové srdečně vítáni, protože jsou povážováni za poutníky a mají ochranu od samotných panovníků.
Dekret kutnohorský listina vydaná 18. ledna 1409 za vlády Václava IV.(syn Karla IV.) omezující vliv cizinců na pražské univerzitě
1415 6. červenec upálení Jana Husa. Narozen asi 1369/1370 Husinec † 6. července 1415 Kostnice (kázal o zvrácenosti a farizeiství v církvi, byl za to upálen a popel vhozen do řeky Rýn)
1416 30. květen Jeroným Pražský byl církví upálen, jako heretik.
1419 16.srpen umírá Václa IV. * 1361, syn Karla IV. Králem českým byl od roku 1363 a králem římským (1378-1400). Vládnout po svém velmi schopném otci, bylo pro Václava IV. jedno veliké trauma a patrně propadl alkoholismu.
První pražská defenestrace neděle 30. července 1419. Po kázání Jana Želivského v chrámu Panny Marie Sněžné se dav, vedený Želivským před Novoměstskou radnicí dožadoval propuštění vězněných stoupenců přijímání podobojí. Po útoku na radnici byli někteří konšelé vyhozeni okny a ubiti. Tak nastal počátek husitských válek.
Jan Žižka z Trocnova a Kalicha * 1360 Trocnov † 11. října 1424 u Přibyslavi. Známý český válečník a stratég, tvůrce vojenské obranné taktiky, opírající se o takzvanou VOZOVOU HRADBU, který se proslavil v husitských bitvách.
Bitva u Domažlic 14. srpna 1431 Husitská vojska v ní drtivě porazila pátou křížovou výpravu vedenou markrabím Friedrichem Braniborským a kardinálem Juliánem Cesarinim, který při útěku ztratil kardinálský klobouk.
• 1432 Praha - Karlův most velká voda zbořila pět pilířů a oprava trvala 71 let.
Bitva u Lipan 30. květen 1434; porážka vojska sirotků a táboritů jejich vlastní taktikou vozových hradeb a okovaných cepů; ukončení válečného stavu v Zemích Koruny české
Jiří z Kunštátu a Poděbrad * 23. dubna 1420, Poděbrady? † 22. března, 1471 Praha; byl králem: 1458 • 1471 českým králem. Jako jediný panovník nepocházel z panovnické dynastie, ale z domácí šlechty. Po něm vládli u nás již pouze králové z cizích dynastií.

1 500
rudolf ii
Rudolf II. Habsburský * 18. července 1552, Vídeň † 20. ledna 1612, Praha. Římský císař, král český, uherský a chorvatský. Od 1583 sídlil v Praze.
Rudolfův Majestát vydaný 9. července 1609. Listina potvrzovala svobodu náboženství v Českém království.
J.A.Komenský učitel národů * 28. března 1592 jihovýchodní Morava (Nivnice?, Komňa?) † 15. listopadu 1670 Amsterdam
Tycho Brahe *14. prosince 1546, Knudstrup, Dánsko † 24. října 1601, Praha. Dánský astronom, astrolog a alchymista.
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Bitva na Bílé hoře neděle 8. listopadu 1620 Poražena česká stavovská armáda (protestanti) armádou Katolické ligy a armádou císaře Svaté říše římské. Tato bitva významně ovlivnila osud země na dalších 300 let.
Staroměstská exekuce, poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí 21. června 1621 (vůdci stavovského povstání z roku 1618)
1733 12. květen. Marie Teresie korunována v Praze, jako královna česká.
Patent o zrušení nevolnictví 1. listopadu 1781 (Josef II.)
1787 Židé museli mít nová osobní jména a německá příjmení.
1787 29. říjen - Mozart uvádí svou operu Don Giovanni v Praze
František Palacký zvaný otec národa * 14. června 1798 Hodslavice † 26. května 1876 v Praze. Český historik, politik, spisovatel. Jen pro zajímavost, za svůj život ovládl maďarštinu, latinu, řečtinu, němčinu,angličtinu, češtinu, portugalštinu, italštinu, francouzštinu, ruštinu a staroslověnštinu.
napoleon
Bitva u Slavkova 2. prosince 1805 (Bitva tří císařů Napoleon Bonaparte, car Alexandr I., císař František I.). Vítěz: Napoleon Bonaparte Francie. Slavkovské slunce, le Soleil ďAusterlitz, jakoby svým východem odstartovalo tuto bitvu a přineslo Napoleonovi triumfální vítězství.
vanocni-stromek
1812 první ozdobený vánoční stromek v Čechách. Postavil jej Jan Karel Liebich na svém libeňském zámečku. Obyčej převzat z Německa, kde to byl původně zvyk germánských pohanských kmenů o zimním slunovratu uctívat tímto způsobem boha Wotana, ale i Keltové takto uctívali boha Slunce (boha života).
Bedřich Smetana * 2. března 1824, Litomyšl † 12. května 1884, Praha. Významný český hudební skladatel (Má vlast, Libuše, Prodaná nevěsta).
• 1825 – 1848 unikátní zalesnění Moravské Sahary v okolí Bzence. Zalesnění navrhl a řídil Jan Bedřich Bechtel (* 1800 - † 1868)
• 1827 Vynález pluhu Bratranci Veverkové z Rybitví u Pardubic vynalezli pluh
• září 1827 koněspřežná železnice Linec - České Budějovice uvedení do provozu.
• 6. června 1839 dána do provozu první parostrojní železnice Vídeň – Břeclav a 7. července 1839 odbočka Břeclav – Brno
Antonín Leopold Dvořák * 8. září 1841, Nelahozeves † 1. května 1904, Praha. Jeden z nejvýznamnějších hudebních skladatelů (Rusalka, Jakobín, Čert a Káča, Symfonie č.9, e moll - „Novosvětská“).
Zrušení poddanství tedy roboty 7. září 1848 na návrh říšského sněmu vydal císař Ferdinand I.
b.nemcova
Božena Němcová, rozená Barbora Novotná, později Barbora Panklová * 4. února 1816? Vídeň † 21. ledna 1862 v Praze
• 1853 až 1854 Božena Němcová píše knihu Babička první vydání knihy v květnu 1855, nakladatel Jaroslav Pospíšil
l.janacek
Leoš Janáček * 3. července 1854 † 12. srpna 1928. Hudební skladatel, učitel hudby, sbormistr. Některá díla: Šárka, Věc Makropulos, Příhody lišky Bystroušky, Lašské tance.
Masaryk
T.G.Masaryk první prezident * 7. března 1850 Hodonín, Rakouské císařství † 14. září 1937 (ve věku 87 let Lány, ČSR)
Bitva u Hradce Králové, jinak bitva na Chlumu či bitva u Sadové 3. července 1866 rozhodující bitva prusko•rakouské války. Vítěz: Prusko, které mělo nový typ pušek zadovek nabíjených patrony. Bitvy se účastnilo asi 425,000 vojáků dohromady.
Národní divadlo 16. května 1868 položení základního kamene
• 28. srpna 1867 korunovační klenoty jsou vydány z Vídně zpět do Česka. Tisíce lidí i přes zákaz shromažďování, čekaly na vlakových nádražích kudy vlak s klenoty projížděl a zpívaly Kde domov můj; Svatý Václave; Hej Slované.
Tomáš Baťa * 3. dubna 1876 ve Zlíně † 12. července 1932 Otrokovicích. Spoluzakladatelem firmy Baťa (Zlín) a jeden z největších světových podnikatelů své doby.
Jaroslav Hašek * 30. dubna 1883, Praha † 3. ledna 1923, Lipnice nad Sázavou. Český spisovatel, publicista, novinář (Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Napsal v létech 1921-1923 ).
Franz Kafka * 3. července 1883, Praha † 3. června 1924, Kierling u Klosterneuburg. Spisovatel židovského původu. Některá díla: romány Proces, Nezvěstný (Amerika), Zámek a povídka Proměna
Edvard Beneš * 28. květen 1884, Kožlany u Plzně, Čechy, Rakousko-Uhersko † 3. září 1948, Sezimovo Ústí, Československo). Prezidentem 18. prosince 1935 – 5. října 1938 a 2. dubna 1945 – 7. června 1948.
• 1885 Betlém v Třebechovicích zdejší rolník a zálibou truhlář Josef Probošt si na Vánoce vystavěl pod vánoční stromeček malé jesličky. Každý rok vytvořil další figurky a tak vzniklo úžasné dílo.
Josef Lada *17. prosince 1887, Hrusice † 14. prosince 1957, Praha. Malíř, ilustrátor, ale i spisovatel.
• 1895 Laurin & Klement zakládají firmu na výrobu jízdních kol v Mladé Boleslavi (od roku 1991 Škoda Auto)
• 1897 Automobil Präsident první osobní automobil ve střední Evropě (vyroben v Kopřivnici předchůdce vozů značky Tatra)
• 1899 Hilsneriada židovský hoch Leopold Hilsner falešně obviněn a odsouzen za rituální vraždu dívky v Polné.

1900 od tohoto roku si můžete oveřit den v týdnu ve stoletém kalendáři

• 1905 Laurin & Klement A je první automobil vyrobený firmou Laurin & Klement.
• 16. dubna 1910 ing Jan Kašpar provedl první úspěšný let dráha letu 2 km výška 20-25 metrů. Letoun Blériot XI.
Atentát na Františka Ferdinanda d'Este 28. červen 1914; Zemřela i jeho choť Žofie Chotková; Pachatel: Gavrilo Princip; Místo: Sarajevo, Bosna a Hercegovina říše Rakousko•Uhersko. Záminka pro rozpoutání První světové války.
První světová válka Trvání: 28. července 1914 - 11. listopadu 1918
Bitva u Zborova 2. července 1917. Součást Kerenského ofenzívy. První významné a velmi úspěšné vystoupení Československých legií na východní frontě proti Rakousku•Uhersku.
Vznik Československa 28. říjen 1918
První rozhlasový pořad byl vysílán 28. října 1919 z radiotelegrafní stanice na pražské Petřínské rozhledně
• 18. května 1923 zahájeno pravidelné vysílání českého rozhlasu „Radiojournal“ ve Kbelích
Miloš Forman *18. únor 1932 , český řežisér (Hoří, má panenko; Přelet nad kukaččím hnízdem; Amadeus; Lid versus Larry Flynt)
Václav Havel *05. říjen 1936. Dramatik, spisovatel, prezident, mluvčí Charty 77, vůdce Občanského fóra a Sametové revoluce, která vedla k pádu totality.
Umírá T.G. Masaryk 14. září 1937 Lány. První prezident Československa.
1938 13. březen Anschluss ( anšlus ) Rakouska Hitler připoju Rakousko k Třetí říši
1938 21. září Winston Churchill odsuzuje Hitlerovu anexi Československa.
1938 23. září vyhlášení všeobecné mobilizace československé branné moci
mnichovska-dohoda
Mnichovská dohoda 29. září 1938 podepsali zástupci Německa (Adolf Hitler), Itálie (Benito Mussolini), Velké Británie (Neville Chamberlain) a Francie (Édouard Daladier) - odstoupení Sudet Německu.
1938 1. říjen vstup Wermachtu na naše území, započalo obsazení Sudet.
Okupace Čech a Moravy 15. března 1939
Karel Gott (den narození) *14. července 1939. Vynikající zpěvák české pop music přezdívaný, jako Zlatý hlas z Prahy.
1939 23. srpna Joachim von Ribbentrop (Německo) v Moskvě podepsal s Molotovem Smlouvu o neútočení
Animace postupu fronty na mapě za II. světové války
1939 1.září napadením Polska Německem začíná II.světová válka v Evropě
1939 28. října Protiněmecká demonstrace v Praze.
1939 15. listopad Pohřeb studenta Jana Opletala, medika, smrtelně zraněného kulkou při protiněmecké demonstraci 28.října. Zemřel 11. listopadu.
1939 17. listopadu české vysoké školy uzavřeny „na dobu tří roků“ za demonstraci studentů při pohřbu Jana Opletala.
Václav Klaus (den narození) *19. června 1941. Bankovní úředník, prognostik. Po listopadu 1989 ministr financí ČSFR, 1992–1997 premiér ČR, pak předseda Poslanecké sněmovny, od roku 2003 druhým prezidentem ČR.
1941 22. června napadení SSSR německým vojskem.
1941-1942 okolo 80 000 českých Židů bylo uvězněno v Terezíně a pak deportováno do koncentračních táborů. Většina z nich se již nevrátila. Romové byli soustředěni v táboře Lety u Písku a taktéž se většina nikdy nevrátila.
Atentát na Reinharda Heydricha 27. května 1942; krycí názaev: Operace Anthropoid; místo konání: v Praze•Libni dvojicí československých výsadkářů Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem
Vyhlazení obce Lidice 10. června 1942
Vyhlazení obce Ležáky 24. června 1942
Den D - 6. červen 1944 vylodění spojenců v Normandii (operace Overlord).
Adolf Hitler (asi sebevražda) *20. dubna 1889, Braunau am Inn, Rakousko-Uhersko † 30. dubna 1945, Berlín, Německo
Pražské povstání 5 - 8 květen 1945. Na území Čech a Moravy se v tu dobu ještě nacházela miliónová Schörnerova armáda.
• 1945 6. května generál Patton osvobozuje Plzeň.
Den osvobození od fašismu 8. květen 1945 (kapitulace německých vojsk) Počet obětí II. světové války v Československu 365 000 z toho občanů židovkého původu 277 000.
Československá republika 8.5.1945 - 10.7.1960
1945 9. května v časných ranních hodinách vjely do Prahy první sovětské tanky 1. ukrajinského frontu maršála Koněva.
Komunistický převrat Vítězný únor 25. února 1948; přijetí demise nekomunistických ministrů prezidentem Edvardem Benešem
• 23. 3. 1948 první pokusné vysílání televize v Československu
• 1. 5. 1953 televize zahájila zkušební vysílání ze Studia Praha v Měšťanské Besedě. 25. února 1954 bylo prohlášeno za pravidelné.
1957 SAPO (SAmočinný POčítač) se stal prvním počítačem vyrobeným v Československu. (Prof. Dr. Ing. Antonín Svoboda a Ing. Jan Oblonský)
Československá socialistická republika 11.7.1962 - 29.3.1990
• 28.4.1961 J.A.Gagarin v Praze * 9. 03. 1934 † 27.3.1968. První člověk ve vesmíru (12. dubna 1961 v 6 hodin a 7 minut světového času; 108 minut dlouhy let; jeden oblet Země)
Invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968; Operace Dunaj
Československá socialistická republika s federativním uspořádáním od 27.10.1968 k 1.1.1969

METRO Praha
1966 7. ledna zahájeny přípravné práce na výstavbě podpovrchové tramvaje, kterou mělo teprve později nahradit metro.
1966 15. března započata výstavba první stanice podpovrchové tramvaje - Hlavní nádraží.
1974 9. května v 9.30 slavnostně zahájen provoz pražského metra - otevřen první provozní úsek linky C (I.C) z Kačerova na Sokolovskou (Florenc).
1978 1. července zahájen zkušební provoz metra na lince A.

1978 masivní ochlazení na Silvestra z +10 až +15 na -15°C na Nový rok 1979
1985 JE Dukovany uveden do provozu první blok naší první jaderné elektrárny. Za dvacet let provozu vyrobila tolik energie kolik by se uvolnilo spálením 190 000 000 000 kg uhlí. Toto uhlí by naplnilo 3 800 000 vagónů a vytvořilo vlak dlouhý 76 000 kilometrů (1/5 vzdálenosti Země - Měsíc !!!) Je mimořádně spolehlivá a i tím se řadí mezi nejekologičtější zdroje energie.

Novodobá historie
Sametová revoluce od 17. listopadu 1989 do 29. prosince 1989 (pád totality)
Československá federativní republika 29.3.1990 - 20.4.1990
Česká a Slovenská Federativní Republika 20.4.1990 - 31.12.1992
• 16. dubna 1991 Škoda Mladá Boleslav se spojila s Volkswagenem. V tu dobu vyráběla vůz Škoda Favorit. S německým partnerem pak, jako první vůz vyvinula Škodu Felicia.
• 21. června 1991 poslední železniční transport Sovětské armády opustil československé území v rámci dohody o odchodu Sovětské armády z Československa, která zde byla od okupace našeho území ze dne 21.8.1968.
• 13. únor 1992 internet v ČSFR proběhlo slavnostní připojení k internetu
Česká republika a Slovenská republika od 1. ledna 1993; Vyhlášení samostatných států po rozpadu Česko•Slovenska
Václav Havel prezidentem České republiky
• 5.–16. července 1997 povodně na Moravě a Odře. 50 mrtvých.
ČR vstup do NATO 12. března 1999 spolu s Polskem a Maďarskem
• 7.-16. srpna 2002 povodeň v Česku (2002)
• 1. 5. 2004 Česká a Slovenská republika se stává členem Evropské únie
• 11. prosince 2005 SuperCity (SC) Pendolino poprvé vyjel na trať před šestou hodinou ranní 11. prosince z ostravského hlavního nádraží do Prahy. Cesta z Prahy do Ostravy-Svinova trvá 2 hodiny 56 minut, z Prahy do Brna 2 hodiny 23 minut.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 1
Celkem: 474258
Měsíc: 7547
Den: 142