Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vl.dějiny - 2. světová válka - shrnutí

 

2. světová válka
-        nejhorší konflikt v dějinách lidstva,
-        souboj totalitních ideologií (fašismus, nacismus) a demokratických států (sporná je pozice SSSR, šlo o totalitní stát, který na počátku války úzce spolupracoval s Německem a okupoval východ Polska)
-        totalitní státy využily vhodnou dobu v politice – demokratické státy neměly zájem o další válku a snažily se odvrátit válku za každou cenu
 
bojující strany
-        mocnosti tzv. Osy proti Spojencům
-        Osa – Německo, Itálie, Japonsko (+ např. Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko)
-        Spojenci – především USA, Francie, Británie a SSSR
 
znaky:
1.     totální – celé hospodářství podřízeno zbrojní výrobě
2.     zasažení týlových oblastí – žádná část území bojujících států nebyla ušetřena bojů
3.     masové použití zbraní proti civilnímu obyvatelstvu – snaha zlomit morálku protivníka (např. bombardování měst)
4.     použití posledních vynálezů – atomová bomba
5.     aplikace nacionalistické a především rasistické ideologie v praxi – koncentrační tábory, holocaust, genocida, mučení válečných zajatců)
 
příčina a záminka druhé světové války
-        příčinou byla snaha o revizi versailleského politického systému a prosazení totalitních států
-        záminkou incident na hranicích Německa a Polska v Gliwicích
 
1939
-        počátek války 1.9.1939 – Německo zaútočilo na Polsko (záminkou incident v Gliwicích) – tzv. blesková válka (tanky, letadla), polská armáda na tento způsob války nebyla připravena
-        do měsíce Polsko obsazeno, po dvou týdnech východ Polska obsadil SSSR (podle smlouvy s Německem!!!)
 
1940
-        v květnu Němci zaútočili na Francii (opět přes Nizozemí a Belgii) – vítězství, kapitulace Francie – okupace
-        poté Hitler chtěl porazit Británii – ta odmítla mírovou smlouvu, letecká bitva o Anglii, německému letectvu se nepodařilo RAF porazit (účast čs. letců na straně RAF) – Hitler musel invazi odložit – první velký neúspěch Německa
 
1941
-        první přelomový rok ve válce, protože se do války se zapojil SSSR a USA
-        Německo zaútočila na SSSR – Hitler chtěl ovládnout celé Rusko
-        zaútočil třemi směry:
a.      sever – snaha dobýt Leningrad (dnešní St. Petěrburk)
b.     střed – snaha dobýt Moskvu
c.      jih – snaha dobýt ropná pole na Kavkaze
-        zpočátku díky momentu překvapení měl velké úspěchy, sovětská armáda nebyla připravena, místní obyvatelstvo je zpočátku vítalo jako osvoboditele…
-        situace se změnila na podzim – zhoršení počasí, postup se zastavil, sovětská armáda se vzpamatovala, do zimy se Němcům nepodařilo splnit ani jeden cíl (Leningrad obklíčen, k Moskvě na 100 km, dobytí Krymu)
 
 
vstup USA do války
-        USA zpočátku neutrální – snaha zaplést se do nové války, přesto podpora Francie a Británie materiálně, dobrovolníky (letci v bitvě o Anglii)
-        Japonsko ale bez vyhlášení války přepadlo 7.12.1941 Pearl Harbour (nebyly zde letadlové lodě, ale byly na moři, protože americké velení o útoku vědělo…), zároveň zaútočilo na ostrovy v Tichomoří – USA vstupují do války proti Japonsku
-        Japonsko zpočátku velké úspěchy – dobytí Filipín, Šalamounových ostrov, poloostrova Zadní Indie
 
1942
-        pokračují boje na východní frontě a v severní Africe a Tichomoří
-        na východní frontě se Hitler znovu pokusil vyhrát na všech třech frontách, největší nápor na jihu – na přelomu let 1942 a 1943 bitva u Stalingradu – obrovská porážka německé armády (ztráta 300 000 vojáků, nesměli se vzdát), definitivní obrat ve válce na východě, od té doby se Němci jen brání
 
1943
-        přelomový rok ve válce, Německu, Itálii a Japonsku začal docházet dech
-        na východní frontě se v létě Hitler naposled pokusil získat převahu – bitva u Kurska – neúspěch – poté Němci zahnáni o několik set kilometrů zpět na západ
-        bojovat se začíná i v jižní Evropě – vylodění na Sicílii a jižní Itálii, svržen režim Mussoliniho
-        v Tichomoří došlo k obratu, Japonci postupně vyháněni z ostrovů
 
1944
-        velká ofenzíva spojenců na všech frontách
-        6.6.1944 – vylodění v Normandii a otevření druhé fronty na západě, začátek konce Německa,
-        do zimy spojenci na německých hranicích, poslední pokus o zvrat – ofenziva v Ardenách (možná pokus o vylákání německých tankových jednotek…)
-        na východní frontě se sovětská vojska do konce roku dostala až k Varšavě
-        v listopadu začala Karpatsko-dukelská operace – průlom na naše území (těžké boje, které nejvíce odnesly československé jednotky)
-        v Tichomoří Japonci vyhnáni z Filipín
 
1945
-        významné jednání v Jaltě (únor 1945) – stanovení poválečného uspořádání ve světě a zdůraznění práva států na sebeurčení
-        na západě Německa spojenci postupovali až k Labi, tam se potkali s Rudou armádou
-        Rudá armáda na jaře začala tzv. Berlínskou operaci, která skončila 2.5.1945 dobytím Berlína a kapitulací Německa
-        Německo podepsalo kapitulaci 8.5.1945 (se západními spojenci) a 9.5.1945 (se SSSR)
-        boje v Evropě však skončily až 9.5.1945, kdy skončily boje v Praze
-        v Tichomoří se bojovalo déle – došlo ke krvavému dobývání ostrovů
-        Američané se připravovali na útok na samotné Japonsko, počítali až s půl milionem padlých, nakonec Japonsko donucena kapitulovat díky použití atomových zbraní
-        první atomová bomba byla svržena 6.8. na Hirošimu, druhá 9.8. na Nagasaki
-        Japonsko nakonec kapitulovalo 2.9. – kapitulace podepsána v Tokijském zálivu
-        konec druhé světové války ale mír na světě nepřinesl – právě naopak

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář
 

 

PortrétPoslední fotografie


Kontakt


Statistiky

Online: 7
Celkem: 409658
Měsíc: 6546
Den: 203